Presentació

Captura

Des de l’Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida ens adrecem als Serveis Territorials de Benestar i Família a Lleida, per tal de donar a conèixer la nostra entitat i les activitats que duem a terme.

L’Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida és una entitat creada aquest any, que neix amb la voluntat de donar a conèixer al realitat social, cultural, econòmica i mediambiental de les comarques de Lleida.

Entre els seus objectius destaquen:

  • Donar resposta a les problemàtiques que poden sorgir en els àmbits que son el seu objecte d’estudi – social, cultural, econòmic i mediambiental  i que afecten a la província de Lleida.
  • Fomentar la recerca en aspectes relacionats amb la cultura, la cohesió social, el desenvolupament del territori, l’educació, la demografia, la igualtat de gènere i el medi ambient entre d’altres.
  • Transferir els resultats de les recerques a través de publicacions dirigides als professionals dels diferents àmbits i a les administracions públiques i crear una estructura organitzativa estable i sòlida que permeti assegurar l’assoliment dels objectius abans assenyalats.